Daar is hij dan, de update die maar niet kwam.

Ik ben nog steeds schoon, echt ongelooflijk blij en dankbaar ben ik.

Ik heb het moeilijk met lotgenoten die dit niet hebben en zelfs inmiddels overleden zijn, zoals Deborah James (40) bowelbabe op IG afgelopen zomer, ze heeft een half jaar voor mij de diagnose gekregen van stadium 4 damkanker in de UK, waar ook mijn darmkanker is ontdekt. Ik volgde haar iedere dag en ze was letterlijk en figuurlijk het gezicht van ‘controleer je poep!’, ze heeft heel veel mensen bereikt met haar verhaal en waarschuwingen. Haar boek ‘how to live when you could be dead’ ligt klaar om door mij gelezen te worden, eerder was ik veel te verdrietig dat zij overleden is.

Ik ben sinds 1 oktober ook weer aan het werk gegaan bij WijkEnergieWerkt in een betaalde baan van 24 uur. Ik had jaren vrijwillig gewerkt naast een WIA uitkering en kreeg van het UWV te horen dat ik gewoon nog aangevuld blijf worden en dat ik zelfs weer ontslag kan nemen wanneer het nog niet gaat. De eerste week had ik het gevoel dat er weer deurtjes in mijn hoofd open gingen, dat ik dingen nog beter kon onthouden. Ik probeer zoveel mogelijk in beweging te blijven, dat betekent momenteel 1 à 2  keer naar de sportschool en 1 keer per week naar mijn hardloopgroep, 1,5 uur yin yoga en fietsen en af en toe wandelen.

Leon is mijn grote stok achter de deur zonder hem zou ik nauwelijks sporten in de sportschool en minder wandelen, terwijl het een groot verschil is hoe ik mij lichamelijk en geestelijk voel wanneer ik wel of nauwelijks beweeg!

Qua voeding probeer ik nog steeds veel groente en fruit te eten, maar ik snack er te veel bij, dat zijn dan vaak biologische snacks zoals rijstmelkwafels maar waarom moet dat hele pak in één keer op??

Nu ga ik uiteraard weer D slikken, en wanneer ik kramp krijg ook extra magnesium, want ik drink minder smoothies in de winter en dus ook minder kokoswater waar dat in zit.

Ik sluit graag af met de tekst van Deborah:

‘”find a life worth enjoying; take risks; love deeply; have no regrets; and always, always have rebellious hope. And finally, check your poo – it could just save your life.” x

Marianne
oktober 2022

 

 

Here it is at last, the update that never came.

I am still NED, which is really incredibly, I feel happy and grateful.

I am having a hard time with fellow sufferers who don’t have this great news and some have even passed away, such as Deborah James (40) bowelbabe on IG last summer, she was diagnosed with bowel cancer six months before me in the UK, where my bowel cancer was discovered too. I followed her every day on instagram and she was literally and figuratively the face of ‘check your poop!’, she has reached a lot of people with her story and warnings. Her book ‘how to live when you could be dead‘ is ready to be read by me, before I was much too sad that she passed away.

Since October 1, I have also started working again at WijkEnergieWerkt in a paid job of 24 hours. I had worked voluntarily for years in addition to a WIA government benefits and was told by the UWV that I will continue to be supplemented and that I can even resign if it is not yet possible for me to work. The first week I had the feeling that doors were opening in my brain again, that I could remember things even better. I am trying to keep moving as much as possible, which currently means going to the gym 1-2 times a week and my running group once a week, 1.5 hours of yin yoga and cycling and walking now and then.

Leon is my rock without him I would hardly exercise in the gym and walk less, while it is a big difference how I feel physically and mentally when I do or hardly move!

In terms of nutrition, I still try to eat a lot of vegetables and fruit, but I snack too much, these are often organic snacks such as rice milk waffles, but why do I have to eat the whole pack in one go??

Now I will of course take vitamine D again, and when I get cramps also extra magnesium, because I drink less smoothies in the winter and therefore also less coconut water, which I always add.

I would like to close with Deborah’s text:

find a life worth enjoying; take risk; love deeply; have no regrets; and always, always have rebellious hope. And finally, check your poo – it could just save your life.” x

Marianne
October 2022